• Oficina Tributaria

  • Información catrastral

  • Portal do Cidadán

  • Meis en Imaxes

OBRADOIRO DE CONVIVENCIA

impartido polo Centro Quérote+ de Santiago

Mañá venres 28 de outubro de 10h a 12h no Centro Multiusos do Mosteiro: Obradoiro impartido polo Centro Quérote+ de Santiago.

Destinatarios: grupos familiares como pais/nais, avós/avoas, titores/as...

Bloque temático - CONVIVENCIA:

· Normas e responsabilidades. Dificultade no seu aprendizaxe.
  Clarificación das responsabilidades internas.
· Procesos educativos. Elementos internos para unha convivencia
  axeitada: respecto, cordialidade, empatía e educación como suma.
· “Distorsionadores” nas relacións familiares: prexuízos, falta de
  comunicación e intransixencia.
· Solución positiva ante o conflito.
· Ferramentas para unha mellora da convivencia familiar: estilos de
  comunicación, comprensión de situacións e reformulación de
  estratexias.