• Oficina Tributaria

  • Información catrastral

  • Portal do Cidadán

  • Meis en Imaxes

Impostos e taxas en período voluntario de cobranza

Período voluntario de cobranza do imposto sobre Bens Inmobles, IBI, dende o 3 de agosto ao 15 de outubro de 2015.

Período voluntario de cobranza das Taxas e Prezos Públicos por Recollida Lixo do 1º semestre de 2015, dende o 5 de agosto ao 5 de outubro de 2015.

Período voluntario de cobranza do Imposto sobre Actividades Económicas, dende o 4 de setembro ao 4 de novembro de 2015.

Período voluntario de cobranza do Imposto sobre Actividades Económicas, cuotas nacionais e provinciais, dende o 15 de setembro ao 20 de novembro de 2015.