• Oficina Tributaria

  • Información catrastral

  • Portal do Cidadán

  • Meis en Imaxes

Exposición das listas de candidatos a xurados

As Listas de electores de Meis poden ser consultadas nas oficinas municipais entre o 17 e o 26 de setembro de 2014, ambos incluídos, previa identificación da persoa interesada, para os efectos de exame e reclamacións.

O 30 de setembro terá lugar o sorteo dos membros do Tribunal do Xurado.